Oznamovací systém dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady EU 2019/1937 o ochraně osob. Jméno ani kontakt není vyžadován. Pokud kontakt uvedete, budete informováni o přijetí oznámení a jeho výsledku.